Posts in category ยอดมนุษย์ร้านสะดวกซื้อ

ยอดมนุษย์ร้านสะดวกซื้อ Convenience Store Man ชีวิตของมนุษย์เงินเดือน หาเช้ากินเช้าอีกวัน ที่ต้องพึ่งร้านสะดวกซื้อประทังชีวิต มีอะไรใหม่ๆ ในร้านสะดวกซื้อเป็นไม่ได้ต้องลองซื้อตลอด ตามไปชม ไปชิมได้นะ


convenience store, convenience_store_man, ยอดมนุษย์ร้านสะดวกซื้อ, ร้านสะดวกซื้อ, เซเว่น, family mart, lawson 108, ลอว์สัน, แฟมิลี่มาร์ท, เซเว่นอีเลเว่น, 7eleven
ยอดมนุษย์ร้านสะดวกซื้อ

ยอดมนุษย์ร้านสะดวกซื้อ

ยอดมนุษย์ร้านสะดวกซื้อ – Convenience Store Man ชีวิตของมนุษย์ธรรมดาที่ต้องพึ่งพา ร้านสะดวกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น 7-eleven, Family Mart, Lawson 108 หรืออื่นๆ ใกล้บ้าน ประทังชีวิตเป็นอาจิณ มีอะไรมาใหม่ๆ ในร้านสะดวกซื้อ จำต้องซื้อมาลองทุกครั้งไป ตามมาชม ตามไปชิม ได้ที่ Instagram @convenience_store_man

Read more 0 Comments