Share on:

ยอดมนุษย์ร้านสะดวกซื้อ – Convenience Store Man ชีวิตของมนุษย์ธรรมดาที่ต้องพึ่งพา ร้านสะดวกซื้อ ไม่ว่าจะเป็น 7-eleven, Family Mart, Lawson 108 หรืออื่นๆ ใกล้บ้าน ประทังชีวิตเป็นอาจิณ มีอะไรมาใหม่ๆ ในร้านสะดวกซื้อ จำต้องซื้อมาลองทุกครั้งไป ตามมาชม ตามไปชิม ได้ที่ Instagram @convenience_store_man

บอกหน่อยซิ คิดยังไงกับเรื่องนี้

comments