Posts tagged ทังซะขุ


ทานาบาตะ,tanabata,วันทานาบาตะ,ทานะบาตะ,เจ้าหญิงทอผ้า,คนเลี้ยงวัว,โอริฮิเมะ,ฮิโกโบชิ,เวก้า,อัลแตร์,vega,altair,festival,star festival
Blog

ตำนานวันทานาบาตะ วันที่ 7 เดือน 7 เทศกาลอธิษฐานสู่ดวงดาว

วันทานาบาตะ เป็นวันเทศกาลของญี่ปุ่น ตรงกับวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี (ทานาบาตะ แปลว่า ยามเย็นของวันที่เจ็ด) เทศกาลทานาบาตะนี้ ชาวญี่ปุ่นจะเขียนคำอธิษฐานลงบนกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้า 5 สี ที่เรียกว่า “ทังซะขุ” (Tanzaku) แล้วนำไปห้อยบนกิ่งไผ่ พร้อมด้วยของประดับอื่นๆ เช่น กระดาษตัดเป็นรูปคล้ายๆ โซ่แทนสัญลักษณ์ของทางช้างเผือก วันรุ่งขึ้นก็จะนำกระดาษอธิษฐานเหล่านี้ไปลอยน้ำ ความหมายของกระดาษอธิษฐาน ทังซะขุ …

Read more 0 Comments